• Bosanski
  • English
  • Deutsch

Zaštita ličnih podataka

Poštovani korisnici usluga Express One, želimo da vas informišemo o tome  na koji način se koriste vaši podaci i na koji način se obezbjeđuje zaštita istih.

Postupak preuzimanja, obrade i upotrebe ličnih podataka, koje mi, Express One preuzimamo kada Vi koristite naše usluge je opisan u nastavku.

Lični podaci ko npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona se razmjenjuju u svim segmentima poslovnog i privatnog života.

Odgovorno pravno lice u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka je Express One doo.
Sve upite vezane za upotrebu vaših ličnih podataka dostavite na e-mail adresu info@expressone.ba, na navedenoj adresi možete tražiti i pravnu pomoć.

Lični podaci sakupljaju se i koriste isključivo u skladu sa određenim važećim zakonom o zaštiti podataka.
Napominjemo da odredbe o zaštiti podataka povremeno prilagođavamo našim uslugama, zahtjevima, pri tome imajući u vidu zakonske izmjene.

Molimo Vas da redovno posjećujete našu web stranicu kako bi bili u toku sa najnovijim informacijama.
Za upotrebu podataka su mjerodavne trenutne važeće zakonske odredbe, naročito Zakon o zaštiti podataka.
Jednom data saglasnost može u svakom momentu da bude opozvana i/ili buduća primjena podataka može da bude zabranjena.

 

Express One preuzima podatke u slučaju kada :

– korisnik šalje/prima pošiljku ( zbog izvršavanja usluge dostave )

– rješava upite i/ili reklamacije

– prikuplja prijave za posao

Express One koristi preuzete podatke u svrhu u koju su ti podaci navedeni.
Svi preuzeti podaci će biti strogo čuvani kao poslovna tajna i neće biti dostupni drugim licima na uvid.

Close

Track & Trace

Pratite stanje vašeg paketa.
Unesite broj pošiljke

Po referentnom broju
Po broju pošiljke / paketa