01

Tehnička rješenja

Telefon Aviso

Profitirajte pri slanju pošiljki od maksimalne vjerovatnoće dostave kroz elektroski pokrenut, lično proveden telefonski Aviso Vašeg primaoca putem našeg dostavljača.

Definicija:

Isključivo elektronski, lični i sa aspekta zaštite podataka sigurni Aviso poziv našeg dostavljača.

Prednosti:

  • udoban, siguran i dostupan elektronski na nivou pošiljke
  • lični kontakt i povišena vjerovatnoća dostave u fazi dostave robe
  • osigurano sa aspekta sigurnosti podataka i u svakom trenutku vidljivo u realnom vremenu putem Track & Trace
  • moguća kombinacija sa našom uslugom eMail Izvještaj
  • jako interesantno za primjenu u sektoru B2C

 

Express One Vam pomoću Telefon Aviso usluge omogućava najnaprednija tehnička rješenja na tržištu Bosne i Hercegovine. Za više informacija pozovite Express One korisnički centar na broj 1311 i provjerite zašto smo brza pošta broj 1 u BiH.

Praćenje pošiljki

Koristite mogućnost praćenja svoje pošiljke u svakom trenutku ukupnog procesa dostave, i to u realnom vremenu.

E-mail servis

Usluga E-Mail Servis podrazumijeva izvještaj statusnih informacija o vašim pošiljkama u mreži distribucije EXPRESS ONE-a.

SMS Servis

Ova usluga omogućava da se primalac pošiljke pravovremeno obavijesti i da se adekvatno pripremi za prijem pošiljke.

Web klijent

Specijalno razvijeni softver za slanje pošiljaka donosi vam prednost u automatizaciji pripreme slanja.

Telefon Aviso

Elektronska konfirmacija obavljenog poziva dostavljača prema primaocu.

E-mail notifikacije

Automatska digitalna obavijest o prispjeću pošiljke.

Shipping API

Pogodno je prvenstveno za kompanije koje obavljaju pripremu i administraciju pošiljaka u svom programu, a takođe je popularna i upotreba u tzv. WebShopovima.