• Bosanski
  • English
  • Deutsch

Standardizacija

Standardizacija – sigurno slanje pošiljaka

Kako bi našim korisnicima osigurali što kvalitetniji i sigurniji prevoz, uključujući profesionalan tretman pošiljki u očekivanom kvalitetu i kvantitetu, neophodna je standardizacija pošiljaka. Standardizacija opisuje obavezujuće minimalne i maksimalne dimenzije, kao i minimalnu i maksimalnu masu paketa i paleta.

Pošiljke koje prelaze definirane standardne dimenzije traže dodatne resurse, vanredni ljudski tretman i/ili tehničku obradu, a i poseban vremenski i skladišni prostor. Sa svim tim faktorima su takve pošiljke “vangabaritne pošiljke”. One se obračunavaju posebno i po smjernicama naših Opštih uslova poslovanja.

Zabranjeni predmeti u sadržaju pošiljaka

To su:

EXPRESS ONE ne preuzima pošiljke koje su opasna roba (ADR pošiljke). Također, EXPRESS ONE ne preuzima odgovornost za slučaj da pošiljalac pošalje opasnu pošiljku koja nije označena kao ADR.

Za specijalne transporte u individualnom okviru budite na sigurnoj strani i kontaktirajte naš odjel Prodaje direktno, da bi Vas mogli optimalno savjetovati i ponuditi rješenje za vas.

Close

Track & Trace

Pratite stanje vašeg paketa.
Unesite broj pošiljke

Po referentnom broju
Po broju pošiljke / paketa