Proširenje mreže kroz otvaranje novog centra u Brčkom

“Sa svečanim otvorenjem novog logističkog centra u Brčkom, Express One kao vodeći lider kvaliteta u oblasti ekspresne dostave dokumenata, paketa i paleta dalje usavršava širenje svoje logističke mreže širom BiH. Otvorenje novog centra u Brčkom omogućava nam ponuditi i u ovom dijelu države, našim kupcima i potencijalnim partnerima još bolje uslove i prednosti saradnje sa Express One.”, kaže Robert Kovačić, direktor društva. “Kroz ovaj korak našim partnerima na području Brčko distrikta stoje na raspolaganju osjetljivo signifikantna poboljšanja na području preuzimanja i dostave, kaže Kovačić. Uslužni ekspert Express One raspolaže pored centralnog HUB-a i skladišta u Sarajevu sa sedam logističkih centara širom BiH, su integralni dijelovi jake logističke ekspresne mreže. Sa voznim parkom koji broji približno 100 vozila jednostavno može servirati preuzimanje i dostavu u svim gradovima i dijelovima Bosne i Hercegovine. “Zajedno sa proširenjem naše logističke mreže smo aktivirali i znatno poboljšane funkcionalonsti našeg IT-podržanog riješenja za moderno, digitalno i ekonomično slanje pošiljaka naših kupaca”. Na svečanom otvorenju 90 preduzeća je imalo priliku da stekne uvid u portfolio usluga organizacije i mogućnosti optmizacije Logistike kroz Express One. Kao svečani gost prisustvovao je Philippe Kupfer, trgovinski savjetnik za BiH iz Austrijske ambasade, trgovinskog odjela.  
Social Share