01

Express One

Kako pripremiti i zapakovati pošiljku?

Kako bi vaša pošiljka sigurno došla na željeno odredište najvažnije je da bude adekvatno zaštićena i upakovana.

Standardizacija pošiljaka i pravilnik za štete i reklamacije

Pod pripremom i pakovanjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.). Pravilan način ophođenja prema pošiljci zadatak je svih nas.

Na koji način sigurno zatvoriti paket?

Za zatvaranje pošiljke mogu se upotrijebiti ljepilo, ljepljiva traka, selotejp, streč folija i sl., ovisno o vrsti i vrijednosti sadržaja svake pojedinačne pošiljke.

Pošiljke koje se predaju u zatvorenom omotu moraju biti osigurane tako da se njihov sadržaj, ili jedan njihov dio, ne može izvaditi bez vidljivog oštećenja omota i sredstva za zatvaranje pošiljke (ljepila, ljepljive trake, selotejpa, streč folije i sl.)