01

Tehnička rješenja

Praćenje pošiljki

Danas je vrijeme novac. Koristite mogućnost praćenja svoje pošiljke u svakom trenutku ukupnog procesa dostave, i to u realnom vremenu. Provjerite samostalno i jednostavno, kada Vam odgovara i n/visno o radnom vremenu, trenutni status očekivane robe.

Prilikom preuzimanja pošiljke svaki paket/paleta dobija svoj jedinstveni barkod, koji se koristi za praćenje pošiljke. Barkod se nalazi na prevoznoj dokumentaciji, ovisno o vrsti naljepnice koju koristite.

Pomoću barkoda koji ste odabrali, ili neke druge referentne vrijednosti ( za poslovne korisnike ) , možete lako pratiti trenutni status paketa / paleta sa računara , lap-topa ili drugih pametnih uređaja u realnom vremenu.

Express One Vam pomoću Track & Trace usluge omogućava najnaprednija tehnička rješenja na tržištu Bosne i Hercegovine. Za više informacija pozovite Express One korisnički centar na broj 1311 i provjerite zašto smo brza pošta broj 1 u BiH.

Praćenje pošiljki

Koristite mogućnost praćenja svoje pošiljke u svakom trenutku ukupnog procesa dostave, i to u realnom vremenu.

E-mail servis

Usluga E-Mail Servis podrazumijeva izvještaj statusnih informacija o vašim pošiljkama u mreži distribucije EXPRESS ONE-a.

SMS Servis

Ova usluga omogućava da se primalac pošiljke pravovremeno obavijesti i da se adekvatno pripremi za prijem pošiljke.

Web klijent

Specijalno razvijeni softver za slanje pošiljaka donosi vam prednost u automatizaciji pripreme slanja.

Telefon Aviso

Elektronska konfirmacija obavljenog poziva dostavljača prema primaocu.

E-mail notifikacije

Automatska digitalna obavijest o prispjeću pošiljke.

Shipping API

Pogodno je prvenstveno za kompanije koje obavljaju pripremu i administraciju pošiljaka u svom programu, a takođe je popularna i upotreba u tzv. WebShopovima.