01

Domaći transport

Povrat dokumenta (DC)

Povrat dokumenata

Povrat potencijalne prateće dokumentacije pošiljaocu pošiljke unutar 24h.

Definicija
Ekspresni povrat ovjerene popratne dokumentacije pošiljaocu u okviru posebne pošiljke.

Prednosti

  • Povoljna optimizacija Vaše administracije
  • Efikasan i etabliran proces
  • Jasna identifikacija putem bar koda pošiljke

Povrat novca (SDS)

Naplata otkupnine naznaćene uz pošiljku i povrat pošiljaocu.

Povrat dokumenta (DC)

Povrat ovjerene popratne dokumentacije pošiljaocu.

Isporuka subotom

Organizacija dostave subotom po želji pošiljaoca.

Dodatno osiguranje

Po želji pošiljaoca osiguravamo pošiljke koje prelaze limit osnovnog osiguranja u transportu.

Hypermarket dostava

Dostava pošiljaka u markete. U uslugu su uključeni ovjera prateće dokumentacije i pregled iste od strane primaoca.

Vremenski definisana dostava

Garantirana isporuka pošiljke u vremenski definisanom terminu.

Tenderska dokumentacija

Dostava tenderske dokumentacije u dogovorenom roku.

Zamjenska pošiljka

U slučaju n/dgovarajućeg sadržaja nudimo mogućnost slanja zamjenske pošiljke.

Otvaranje paketa

Mogućnost vizuelnog pregleda saržaja pošiljke.