Obavještenje: Promjena u načinu obrade šteta

Express One želi informisati svoje cijenjene kupce, korisnike usluga, da će sa 08.04.2019 godine doći do promjena u načinu obrade odnosno prihvata nastalih štetnih događaja u transportu. Do sada, Express One je jedini na tržitu ekspresne dostave dozvoljavao mogućnost prijave “štetnih događaja u transportu” unutar 24h nakon isporuke pošiljke, što je na neki način ostavljalo prostora za potencijalnu mogućnost nastanka štete u navedenom periodu – ne u toku transporta. Sa 08.04.2019 godine Express One smanjuje rok prijave štete sa 24h na 2h nakon isporuke (vrijeme statusa dostave na osnovu statusa praćenja pošiljke), odnosno vremena potpisa na dostavnu listu. Na dostavnoj listi je jasno naznačeno, na mjestu potpisa primaoca, da je pošiljka zaprimljena bez vidljivih oštećenja, što primaoc na taj način i potvrđuje. Primaoc pošiljke, ako uoči fizičko oštećenje na ambalaži odnosno pošiljci, ima mogućnost:
  •  odbiti preuzimanje pošiljke – informiše se pošiljaoc i prilazi se procesu obrade štete, ili
  •  dodatno provjeriti pošiljku pred vozačem. Vozač mora dozvoliti otvaranje i pregled samo u navedenom slučaju. Nakon toga   ima mogućnost prihvatiti ili odbiti pošiljku
Kako ne bi Vi, kao naš klijent, bili oštećeni, molimo Vas da na vrijeme informišete svoje primaoce preko kanala komunikacije koje imate za navedene promjene. Svaka naknadna prijava štete (nakon 2h od isporuke) neće biti moguća uzeti u razmatranje kao štetni događaj i isti će biti odbijen. Express One, brza pošta broj 1!
Social Share