Obavijest

Dragi korisnici Express One usluga,   Želimo da vas obavijestimo i upozorimo da se na portalu OLX pojavila prevara koja kao pozadinu koristi Express One kompaniju. Ukoliko dobijte bilo kakav zahtjev za ostavljanje podataka sa Vaše kartice, budite svjesni da se radi o prevari, ne o plaćanju usluga naše brze pošte.   Express One nikada od svojih korisnika ne traži ovakvu vrstu elektronskog plaćanja niti ostavljanje podataka sa kartice.    

Experience a new way to gamble online at Canadian DOGE casinos. These platforms offer a secure and seamless gaming experience, allowing you to use the popular Dogecoin cryptocurrency for your transactions and bets.

Social Share