01

Express One

Nalog za preuzimanje

  • Pošiljalac
  • Primalac
  • Pošiljka

Pošiljalac

Ime i prezime

Broj telefona

Email

Adresa

Grad pošiljaoca

Primalac

Primalac

Broj telefona

Adresa

Grad primaoca

Pošiljka

Način plaćanja prevoza

Broj paketa

Otkupnina

Napomena

Opšti uslovi poslovanja