Informacija – servis dostava subotom

U cilju normalizacije usluga nakon pandemije COVID 19, poboljšanja usluge i povećanja produktivnosti na terenu, želimo da Vas obavijestimo slijedeće: Express One d.o.o. od 01.06.2020. ponovo omogućava organizaciju dostave subotom po Vašem nalogu, za primaoce koji svoju djelatnost obavljaju u tom vremenskom terminu. Ključne informacije koje su bitne našim partnerima su:
  • Dostava subotom od 01.06.2020. spada u kategoriju posebnih usluga
  • Dostava se radi samo u užim gradskim zonama
  • Isključivo pošiljke koje su označene kroz sistem za dostavu subotom, ići će na dostavu kao tako definisane – prema dogovorenim komercijalnim uslovima
  • Pošiljke koje nisu posebno označene, neće ići na isporuku subotom
Do sada dosta pošiljki je bilo označeno za isporuku subotom iako veći broj primalačke strukture nije vršio djelatnost subotom . Većina tih pošiljki je procesuirana po nalogu iako nije bila moguća. U svrhu toga su se koristili maksimalni kapaciteti naših vozila i najbitnijeg faktora ljudskih resursa. Da bi poboljšali produktivnost ove dodatne usluge zamolili bi da se obrati pažnja kod označavanja putem alata koji se koriste za pripremu pošiljki. Express One, brza pošta broj 1.
Social Share