01

Express One

Impressum

Privredno društvo

EXPRESS ONE d.o.o.

Boce 14, 71 000 Sarajevo Telefon: 1311 E-Mail: info@expressone.ba ghostwriting agentur Direktor društva: Haris Burina. PDV broj: 201319770003
Odricanje od odgovornosti: Podaci i saopćenja na web stranicama Express One d.o.o. dostupni su samo u informativne svrhe. Za ispravnost i potpunost informacija činimo sve što možemo hausarbeit ghostwriting . Međutim, nije isključeno da može biti nenamjernih grešaka. Molimo za razumijevanje da Express One d.o.o. na svojim stranicama čini dostupnim softver i informacije bez ikakvih garancija facharbeit schreiben lassen . To se naročito odnosi na isključenje garancija da su softver i informacije funkcionalni na određenim softver ili hardver konfiguracijama, da su aktuelni, sigurni ili bez grešaka, te da će ispuniti vaša očekivanja, biti stalno dostupni, ili da će greške u softveru preuzetom na ovim stranicama biti otklonjene. Express One d.o.o. odbacuje bilo kakvu odgovornost za neispravne, kao i nedostatne informacija na našim stranicama i za sadržaj koji je povezan “hipervezama” sa drugim stranicama. Odluke, donešene bilo direktno ili indirektno, na osnovu informacija sa naše web stranicie, a koje se odnose na linkovane stranice, stoje isključivo u odgovornosti korisnika. Express One ne preuzima odgovornost za slučajne ili posljedične štete u vezi sa izvršenjem programskih paketa, uključujući oštećenje terminala korisnika, ili štete nastale iz upotrebe, podataka ili gubitak prihoda. Bilo koje korišćenje informacija, ili podataka u komercijalne svrhe (na primjer, tekst, slike) zahtijeva prethodno odobrenje Express One d.o.o.. Softver koji se može preuzeti sa ove web stranice podliježe autorskom pravu Express One d.o.o. i/ili njegovih dobavljača.