• Bosanski
  • English
  • Deutsch

Impressum

parkiraliste

Privredno društvo EXPRESS ONE d.o.o.
Boce 14,
71 000 Sarajevo

Telefon: 1311

E-Mail: info@expressone.ba

Direktor društva je Haris Burina.
Upisano u sudski registar općinskog suda u Sarajevu pod brojem I-21399,
sa temeljnim kapitalom 2.000 KM, uplaćenim u cjelosti.
PDV broj 201319770003

Odricanje od odgovornosti:

Podaci i saopćenja na web stranicama Express One d.o.o. dostupni su samo u informativne svrhe. Za ispravnost i potpunost informacija činimo sve što možemo. Međutim, nije isključeno da može biti nenamjernih grešaka.
Molimo za razumijevanje da Express One d.o.o. na svojim stranicama čini dostupnim softver i informacije bez ikakvih garancija. To se naročito odnosi na isključenje garancija da su softver i informacije funkcionalni na određenim softver ili hardver konfiguracijama, da su aktuelni, sigurni ili bez grešaka, te da će ispuniti vaša očekivanja, biti stalno dostupni, ili da će greške u softveru preuzetom na ovim stranicama biti otklonjene.
Express One d.o.o. odbacuje bilo kakvu odgovornost za neispravne, kao i nedostatne informacija na našim stranicama i za sadržaj koji je povezan “hipervezama” sa drugim stranicama. Odluke, donešene bilo direktno ili indirektno, na osnovu informacija sa naše web stranicie, a koje se odnose na linkovane stranice, stoje isključivo u odgovornosti korisnika. Express One ne preuzima odgovornost za slučajne ili posljedične štete u vezi sa izvršenjem programskih paketa, uključujući oštećenje terminala korisnika, ili štete nastale iz upotrebe, podataka ili gubitak prihoda.
Bilo koje korišćenje informacija, ili podataka u komercijalne svrhe (na primjer, tekst, slike) zahtijeva prethodno odobrenje Express One d.o.o.. Softver koji se može preuzeti sa ove web stranice podliježe autorskom pravu Express One d.o.o. i/ili njegovih dobavljača.

Close

Track & Trace

Pratite stanje vašeg paketa.
Unesite broj pošiljke

Po referentnom broju
Po broju pošiljke / paketa