01

Tehnička rješenja

E-mail notifikacije

Pomoću naše usluge e-mail notifikacija koristite sve mogućnosti integriranja podataka o klijentima u svoje pošiljke. kod predaje informacija o pošiljci, vaši primaoci dobijaju potpuno automatski digitalnu obavijest i tako mogu i izvan našeg radnog vremena reagirati na pokušaj dostave.

Definicija

Isključivo elektronskim putem moguće je odabrati ovaj servis, pri kojem u trenutku pripreme pošiljke za slanje primalac dobija od nas automatsku digitalnu Aviso-informaciju kao mail, skupa sa važnim informacijama o slanju i isporuci. Nakon dostave poruke skupa sa mogućnošću izmjene i aktualiziranja, bićete Vi kao pošiljalac automatski i istog dana informisani.

Prednosti

  • Elektronski do nivoa pošiljke prilagodljiva usluga
  • Maksimalna integracija i umreženje kupca
  • Digitalno podržana obrada i automatizacija informacija
  • Osiguranje vjerovatnoće isporuke
  • Jeftinija tarifa

 

Express One Vam pomoću E-Mail notifikacija servisa omogućava najnaprednija tehnička rješenja na tržištu Bosne i Hercegovine. Za više informacija pozovite Express One korisnički centar na broj 1311 i provjerite zašto smo brza pošta broj 1 u BiH.

Praćenje pošiljki

Koristite mogućnost praćenja svoje pošiljke u svakom trenutku ukupnog procesa dostave, i to u realnom vremenu.

E-mail servis

Usluga E-Mail Servis podrazumijeva izvještaj statusnih informacija o vašim pošiljkama u mreži distribucije EXPRESS ONE-a.

SMS Servis

Ova usluga omogućava da se primalac pošiljke pravovremeno obavijesti i da se adekvatno pripremi za prijem pošiljke.

Web klijent

Specijalno razvijeni softver za slanje pošiljaka donosi vam prednost u automatizaciji pripreme slanja.

Telefon Aviso

Elektronska konfirmacija obavljenog poziva dostavljača prema primaocu.

E-mail notifikacije

Automatska digitalna obavijest o prispjeću pošiljke.

Shipping API

Pogodno je prvenstveno za kompanije koje obavljaju pripremu i administraciju pošiljaka u svom programu, a takođe je popularna i upotreba u tzv. WebShopovima.