01

Šta nudimo?

Domaći transport

Standardni transport
 
Osnovna djelatnost EXPRESS ONE je dostava pošiljaka unutar 24/48h. To obezbjeđujemo široko razgranatom mrežom, sa vozilima i rutama u svakom mjestu Bosne i Hercegovine. Ovakva vrsta usluge obuhvata preuzimanje pošiljke na adresi pošiljatelja, te realizaciju u roku od jednog dana na adresi primaoca. Usluga takve dostave omogućena je i dostavom subotom.

+

Osnovne usluge

Dostava unutar 24/48

Prikupljanje , transport i dostava paketa i paleta sa jedne adrese na drugu u roku od 24/48 sati unutar zemlje pravnim i fizičkim licima.

Preuzimanje na drugoj adresi

Preuzimanje pošiljke na adresi po želji klijenta

Povrat pošiljke

Nakon dva neuspjela pokušaja dostave, pošiljku vraćamo na adresu pošiljaoca.

Dodatne usluge

Povrat novca (SDS)

Naplata otkupnine naznaćene uz pošiljku i povrat pošiljaocu.

Povrat dokumenta (DC)

Povrat ovjerene popratne dokumentacije pošiljaocu.

Isporuka subotom

Organizacija dostave subotom po želji pošiljaoca.

Dodatno osiguranje

Po želji pošiljaoca osiguravamo pošiljke koje prelaze limit osnovnog osiguranja u transportu.

Hypermarket dostava

Dostava pošiljaka u markete. U uslugu su uključeni ovjera prateće dokumentacije i pregled iste od strane primaoca.

Vremenski definisana dostava

Garantirana isporuka pošiljke u vremenski definisanom terminu.

Tenderska dokumentacija

Dostava tenderske dokumentacije u dogovorenom roku.

Zamjenska pošiljka

U slučaju n/dgovarajućeg sadržaja nudimo mogućnost slanja zamjenske pošiljke.

Otvaranje paketa

Mogućnost vizuelnog pregleda saržaja pošiljke.

02

Express One

Direktni transport

Usluga kreirana po svim željama i detaljima naručioca transporta.

Za Vaše individualne transportne zahtjeve u pogledu težine, obima i potreba manipulacije robe, u individualno definiranom vremenu kupljenja i isporuke, nudimo našim klijentima direktne linije izvan naše express-mreže.

Definicija

Ova usluga predstavlja direktnu dostavu na odredište, bez dodatnih lokacija istovara ili  manipulacije robe.

Vaše prednosti

  • maksimalno individualan pristup Vašim transportnim potrebama
  • širok raspon različitih tipova vozila i kapaciteta za različite vrste teretnih struktura ( LTL , FTL , specijalni transporti )
  • vrlo brza logistika izravnim isporukama
  • dodatni pretovari prilagodjeni konkretnim potrebama