01

Domaći transport

Dodatno osiguranje

Vrijednosne pošiljke

Odnosi se na sve pošiljke čija vrijednost prevazilazi iznos od 500 KM

Definicija
Vrijednosne pošiljke su nalozi kod kojih vrijednost robe prevazilazi jednu odredjenu vrijednost. Ove pošiljke prate drugačiju logiku obračuna i osiguranja.

Prednosti

  • Obračun se vrši prema vrijednosti, a ne prema težini pošiljke
  • Vrijednosne pošiljke se posebno označavaju i prioritetno tretiraju
  • Vrijednosne pošiljke uživaju posebno visoki nivo osiguranja

Povrat novca (SDS)

Naplata otkupnine naznaćene uz pošiljku i povrat pošiljaocu.

Povrat dokumenta (DC)

Povrat ovjerene popratne dokumentacije pošiljaocu.

Isporuka subotom

Organizacija dostave subotom po želji pošiljaoca.

Dodatno osiguranje

Po želji pošiljaoca osiguravamo pošiljke koje prelaze limit osnovnog osiguranja u transportu.

Hypermarket dostava

Dostava pošiljaka u markete. U uslugu su uključeni ovjera prateće dokumentacije i pregled iste od strane primaoca.

Vremenski definisana dostava

Garantirana isporuka pošiljke u vremenski definisanom terminu.

Tenderska dokumentacija

Dostava tenderske dokumentacije u dogovorenom roku.

Zamjenska pošiljka

U slučaju n/dgovarajućeg sadržaja nudimo mogućnost slanja zamjenske pošiljke.

Otvaranje paketa

Mogućnost vizuelnog pregleda saržaja pošiljke.