Osiguranje pošiljaka – informacija partnerima

Zbog pomjeranja tržišta izazvanog sa COVID 19, osiguravajuće kuće su pooštrile kriterije za osiguranje pošiljaka u transportu. Samim tim su i povećale cijene ugovornih polica za takvu vrstu osiguranja, sa dodatnim ograničenjima. Po novim uslovima i ugovornim cijenama, u cijenu prevoza uključeno osiguranje za pošiljku je 500 KM. Veći iznosi će se po izboru moći osigurati uslugom dodatno osiguranje, uz određeni procenat nadoplate. Ostali dijelovi procedure za reklamacije ostaju nepromijenjeni:
  • prijava štetnog događaja u za to predviđenom vremenskom roku, max 2 sata od isporuke
  • adekvatno pakovanje i označavanje osjetljivih pošiljaka za zbirni transport
  • pravovremena reakcija primalaca pošiljki kod uočavanja štetnih događaja
Za dodatnja pitanja pozovite korisnički servis ili Prodajnog predstavnika za Vašu regiju.
Social Share