01

Šta nudimo

Međunarodni transport

Express One je član pan-europske logističke mreže EURODIS i njen jedini predstavnik u BiH.

Nudimo optimalna rješenja za vaše potrebe međunarodnog prijevoza u drumskom, avio i brodskom saobraćaju.

Prednosti:

  • Zbirni transport  iz/u sve evropske zemlje
  • Redovne linije sa Hrvatskom, Srbijom, Slovenijom i Crnom Gorom
  • Povezanost sa zemljama regiona, Evrope i sa Turskom.
  • Špediterske usluge
  • Mogućnost sinergetskog efekta u kombinaciji sa našom jakom domaćom ekspresnom mrežom.

+