• Bosanski
  • English
  • Deutsch

Импрессум

parkiraliste

Приврeднo друштвo EXPRESS ONE д.o.o.
Рajлoвaчкa цeстa бб
71 000 Сaрajeвo

Teлeфoн: 1311
Фax: +387 33 756 657

E-Mail: cs@expressone.ba

Дирeктoр друштвa je Харис Бурина.
Уписaнo у судски рeгистaр oпћинскoг судa у Сaрajeву пoд брojeм И-21399,
сa тeмeљним кaпитaлoм 2.000 КM, уплaћeним у цjeлoсти.
ПДВ брoj 201319770003

 

Одрицање од одговорности:

Подаци и саопћења на wеб страницама Еxпресс Оне д.о.о. доступни су само у информативне сврхе. За исправност и потпуност информација чинимо све што можемо. Међутим, није искључено да може бити ненамјерних грешака.
Молимо за разумијевање да Еxпресс Оне д.о.о. на својим страницама чини доступним софтвер и информације без икаквих гаранција. То се нарочито односи на искључење гаранција да су софтвер и информације функционални на одређеним софтвер или хардвер конфигурацијама, да су актуелни, сигурни или без грешака, те да ће испунити ваша очекивања, бити стално доступни, или да ће грешке у софтверу преузетом на овим страницама бити отклоњене.
Еxпресс Оне д.о.о. одбацује било какву одговорност за неисправне, као и недостатне информација на нашим страницама и за садржај који је повезан “хипервезама” са другим страницама. Одлуке, донешене било директно или индиректно, на основу информација са наше wеб страницие, а које се односе на линковане странице, стоје искључиво у одговорности корисника. Еxпресс Оне не преузима одговорност за случајне или посљедичне штете у вези са извршењем програмских пакета, укључујући оштећење терминала корисника, или штете настале из употребе, података или губитак прихода.
Било које коришћење информација, или података у комерцијалне сврхе (на примјер, текст, слике) захтијева претходно одобрење Еxпресс Оне д.о.о.. Софтвер који се може преузети са ове wеб странице подлијеже ауторском праву Еxпресс Оне д.о.о. и/или његових добављача.

Close

Track & Trace

Пратите стање вашег пакета.
Унесите број пошиљке

По референтном броју
По броју пошиљке / пакета