01

Technical solutions

E-mail notification

By using our E-mail Aviso service, take advantage of all the possibilities of client data integration into Your shipments. During shipment information handover, Your recipients receive a fully automated digital notification and can thus react to the delivery attempt even outside our business hours.

Definition

Service  selectable exclusively through electronic means, in which during shipment preparation the recipient gets an automated digital Aviso-information as an e-mail, together with important information on sending and delivery. After message delivery, together with editing and updating options, You as the sender will also be notified automatically on the same day.

Benefits

  • electronically adjustable service to the shipment level
  • maximum customer integration and networking
  • digitally supported data processing and automation
  • delivery probability assurance
  • cheaper rate

Express One Vam pomoću E-Mail notifikacija servisa omogućava najnaprednija tehnička rješenja na tržištu Bosne i Hercegovine. Za više informacija pozovite Express One korisnički centar na broj 1311 i provjerite zašto smo brza pošta broj 1 u BiH.

Track & Trace

Koristite mogućnost praćenja svoje pošiljke u svakom trenutku ukupnog procesa dostave, i to u realnom vremenu.

E-Mail Service

Usluga E-Mail Servis podrazumijeva izvještaj statusnih informacija o vašim pošiljkama u mreži distribucije EXPRESS ONE-a.

SMS Service

Ova usluga omogućava da se primalac pošiljke pravovremeno obavijesti i da se adekvatno pripremi za prijem pošiljke.

Web client

Specijalno razvijeni softver za slanje pošiljaka donosi vam prednost u automatizaciji pripreme slanja.

Telefon Aviso Service

Elektronska konfirmacija obavljenog poziva dostavljača prema primaocu.

E-Mail Notification

Automatska digitalna obavijest o prispjeću pošiljke.

Shipping API

Pogodno je prvenstveno za kompanije koje obavljaju pripremu i administraciju pošiljaka u svom programu, a takođe je popularna i upotreba u tzv. WebShopovima.